Halkbank KPSS kuralsız işçi alımı yapıyor!

Halkbank, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı ünitesinde istihdam etmek üzere KPSS koşulsuz 150 kişilik uzman yardımcısı alımı yapacak. İmtihana katılacak adaylarda aranan özellikler ve imtihan şartları hakkında ayrıntılı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

 

İMTİHANA İŞTİRAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

  • Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

  • Tecil edilmiş olsalar dahi taammüden işlenen hatalar ile ağır mahpus yahut 6 aydan fazla mahpus ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut onur ve haysiyeti kırıcı kabahatlerden ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma hatalarından hükümlü bulunmamak, 

  • Bankacılık Kanunu’na nazaran bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, 

  • 01.01.1993 ve sonrası, 01.01.2004 öncesi doğumlu olmak,

  • Mezuniyet kriterine ait; aşağıdaki Tablo’da belirtilen tahsil mühleti en az 4 yıl olan lisans yahut yüksek lisans kısımlarından 15 Ağustos 2022 prestijiyle mezun olmak yahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.

 

  • Sıhhat durumu açısından misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde misyon yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sıhhat kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş imtihanının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm evreleri tamamlandıktan sonra talep edilecektir.) 

  • Erkek adaylar için askerlik vazifesini tamamlamış, muaf yahut en az 31 Aralık 2022 tarihine kadar tecilli olmak ya da bedelli askerlikten yararlanacak olmak, 

  • Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tavır, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak, Adayların imtihana katılabilmek için gerekli kurallara sahip olup olmadıkları imtihan müracaatındaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe ters beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; imtihanları kazanmış olsalar dahi misyona başlatılmazlar, misyona başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

İMTİHANA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İmtihan müracaatları, 06 Mayıs 2022 – 27 Mayıs 2022 tarihleri ortasında https://sinav.yildiz.edu.tr/ halkbank adresinden yapılacak; şahsen yahut posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylardan, müracaat bedeli olarak 150 (Yüzelli) TL tahsil edilecektir. İmtihan hizmetlerinin yerine getirilebilmesi emeliyle tahsil edilecek bedel, Yıldız Teknik Üniversitesi İmtihan Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına imtihan müracaatından evvel yatırılacaktır.

İmtihan fiyatını yatırdıktan 1 saat sonra imtihan başvurusu yapılabilir. Lakin kredi/banka kartıyla yapılacak ödemeler müracaat esnasında gerçekleştirilebilir. İmtihan fiyat ödemeleri, 06 Mayıs 2022 Cuma günü saat 09.00’dan, 27 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar, imtihan başvurusu esnasında https://sinav.yildiz.edu.tr/halkbank web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile yahut Bankamız gişe ve internet şube kanalları üzerinden gerçekleştirilecektir. Diğer kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubeleri ve internet bankacılığı aracılığıyla adayın T.C. Kimlik Numarası, İsmi ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır.

İMTİHAN BAHİSLERİ VE GENEL BİLGİLER

İmtihana ait özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İmtihan, Alan Bilgisi, Genel Yetenek ve Yabancı Lisan kısımlarından oluşacak olup imtihanda başarılı olan adaylar için Kişilik Envanteri ayrıyeten uygulanacaktır.

Alan Bilgisi Testi : Algoritma ve Bilgi Yapıları, Prosedürel Programlama Lisanları, Bilgi Tabanı İdare Sistemleri ve SQL Lisanı, Obje Yönelimli Programlama, Ön Yüz Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Web Teknolojileri ve Uygulamaları, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik, Bilgi Güvenliği ve SOLID Prensipleri hususlarından oluşacaktır.

Yabancı Lisan Testi : İngilizce Genel Yetenek (Sayısal) Testi: Tüm dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan, iş ortamına özel olarak geliştirilmiş ölçme ve kıymetlendirme aracıdır. Test, mantık yürütme, sorun çözme ve eleştirel düşünme sorularından oluşmaktadır.

Kişilik Envanteri: Adayların karakteristik özelliklerinin ve temel yetkinliklerinin; ayrıyeten duruma uyumlarının belirlenmesi için kullanılan kişilik ve yetkinlik kıymetlendirme aracıdır.

İLAN METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.