Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu ‘na ilişkin detaylar

Ntv’nin haberine göre, toplantının ardından ekonomi politikalarının etkin bir koordinasyon içerisinde uygulanmasını sağlamak maksadıyla oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulunun 2023 yılının son toplantısı bugün gerçekleşti.

Rusya-Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerin hız kazandığı, finansal koşulların sıkılaştığı ve doğal afetlerin yaşandığı bir senenin geride kaldığı aktarıldı.

Böyle bir ortamda enflasyonu düşürecek, katma değeri yüksek üretim yapısını güçlendirecek politikalarla Orta Vadeli Program’ın kararlılıkla uygulanmaya devam edildiği belirtildi.

Bu detaylar kapsamında aşağıda yer alan konulara da yer verildi:

Dünyada yaşanan sorunlar ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan riskler küresel çapta iş birliğinin önemini açıkça ortaya koyduğu söylendi. İkili, bölgesel ve küresel iş birliklerinden daha fazla istifade edilmesi için stratejik ve koordinasyonun daha da güçlendirilmesi bakımından çalışmalar yapılmasına karar verildiği belirtildi.

İhracat ve ithalat yapısının tüm taraflarıyla masaya yatırıldığı, ithalat bağımlılığın azaltılması için ve küresel ticaretten daha fazla pay alınmasını destekleyecek ilave adımların istişare edildiği vurgulandı.

İklim değişikliğinin tarım sektörü üzerinde etkilerinin ve gıdaya olan talebin arttığı dönemde, arz güvenliğini güçlendirecek tarım politikaları ile gelecek dönemde üretim planlanması gibi ana başlıkta yürütülen süreçler hakkında Kurul’a bilgi verildiği belirtildi.

2023’de ekonomide yaşanan aktiviteler ile On İkinci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program’da bulunan hedeflerin değerlendirildiği ve 2024 senesi için belirlenen öncelikli politikaların istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi ifade edildi.

Yapılan açıklamada Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye’nin istikrar içinde büyümesi, dünyada cazip yatırım ortamına sahip ülkelerden biri olması için güçlü adımlar atılmaya devam edileceği vurgulandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir